Rešitve za dobavno verigo

Zadovoljstvo strank je odvisno od uspešnosti dostave.

Veriga oskrbe - QAD Supply Chain

QAD Veriga oskrbe je celovit in povezan sistem, ki povečuje učinkovitost nabave ter s tem zmanjšuje zaloge in stroške povezane z nabavo ter zalogami.

Sistem verige oskrbe je namenjen celovitemu obladovanju nabave tako v enostavnih kot kompleksnih, multinacionalnih organizacijah.

Celovit sistem verige oskrbe je povezan z vsemi moduli v QAD Aplikaciji od planiranja, izvedbe do merjanja rezultatov.


Prednosti verige oskrbe na strani dobaviteljev:

 • Avtomatsko kreiranje plana nabave iz procesa planiranja (MRP II) = znižanje stanja zalog
 • Izboljšanje točnosti zalog ter skrajšanje iskanja zalog
 • Avtomatsko ocenjevanja dobaviteljev ter zagotavljanje objektivnosti ocene
 • Nadzor nad kvaliteto dobav dobaviteljev
 • Konsignacijske zaloge dobavitelja = znižanje stroškov povezanih z zalogami (prostor, zavarovanje...)
 • Nadzor nad celotno verigo nabave od naročanja do glavne knjige
 • Možnost elektronske izmenjave podatkov (EDI) vhodnih (npr.račun dobavitelja) in izhodnih (npr.naročilo) dokumentov v povezavi z EDI ePoslovanjem

Veriga oskrbe na strani nabave vsebuje naslednje module:

 • Nabava (QAD Purchasing)
 • Učinkovitost dobaviteljev (QAD Supplier Performance)
 • Upravljanje kvalitete (QAD Quality Management)
 • Skladiščenje (QAD Warehousing)
 • Upravljanje odpoklicev (QAD Release Management)
 • Konsignacijska zaloga(QAD Consignment Inventory)
 • Vizualizacija nabave (QAD Supply Vizualization)
 • Načrtovanje verige oskrbe (QAD Supply Chain Planning)
 • Upravljanje transporta (QAD Transportation Management)
 • Sinhronizacija podatkov (QAD Data Synchronization)

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started