Industrija Proizvodov za življenje

Proizvajalci proizvodov za življenje so predani inovacijam, kvaliteti izdelkov in varnosti pacientov oziroma potrošnikov. Strožja zakonodaja, večanje pritiskov na stroške in kompleksna veriga oskrbe jim povročajo nove izzive. Novi globalni trgi, zahteve po večji kvaliteti in prevzemi podjetij še samo povečujejo kompleksnost delovanja proizvajalcev proizvodov za življenje.

Industrija Proizvodov za življenje

NAŠE REŠITVE SE UČINKOVITO UPORABLJAJO V INDUSTRIJI PROIZVODOV ZA ŽIVLJENJE

 • 450+ proizvajalcev proizvodov za življenje izkorišča rešitve QAD-a
 • V 54 državah se nahajajo uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce proizvodov za življenje
 • $1,76 bilijona izdelkov prodajo na leto uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce proizvodov za življenje
 • Prilagodljiva rešitev za vse velikosti kupcev - od velikih korporacij z več kot 5.000 uporabniki, do malih podjetij s samo 5 uporabniki

IZDELANO NA TRDNIH TEMELJIH

QAD nudi edino polno funkcionalno rešitev v oblaku za proizvajalce proizvodov za življenje, ki je razpoložljiva na FDA-kvalificirani in nadzorovani infrastrukturi.

QAD ima integriran sistem kakovosti v jedro poslovnih procesov in omogoča večjo preglednost in upravljanje verige oskrbe. QAD omogoča proizvajalcem proizvodov za življenje boljšo uporabo kapitala in drugih virov ter skladnost z standardi, ki so zahtevani v globalni industriji.

POUDAREK NA SKLADNOSTI

QAD pomaga proizvajalcem proizvodov za življenje zmanjševati tveganja, da bi bili neskladni s zahtevanimi standardi.

Še posebej je pomembno, da je QAD ERP za proizvajalce proizvodov za življenje, razpoložljiva na FDA-kvalificirani infrastrukturi, ki je upravljana s standardnimi operativnimi procedurami (SOP), specificiranimi s strani FDA v poglavju 11 in Evropskimi v Knjigi 4, aneksu 11. QAD pomaga skrajšati čas, ki je potreben za preverjanje tveganj neskladnosti s cGMP (Current Good Manufacturing Practice).

POUDAREK NA KVALITETI

Z modulom QAD QMS je kvaliteta integrirana v jedro proizvodnih procesov proizvajalcev za življenje. Proizvajalci lahko izkoriščajo enostavno avtomatizacijo in funkcije kontrole kvalitete kot so atributi izdelkov za kontrolo kvalitete, prav tako pa lahko integrirajo celovit sistem kontrole kvalitete v načrtovanje oskrbne verige ter izvedbo oskrbe. QAD-ove funkcije sledljivosti in serializacije pomagajo podjetjem do skladnosti z UDI in DQSA, QAD-ov "Lot Trace Workbench" pa pomaga pri učiknoviti in zakoniti izvedbi odpoklicev izdelkov.

With QAD Cloud ERP Life Sciences Edition, organizations can adapt quality-related processes to their unique requirements by defining quality inspections, tests or other verification activities. The system also has the ability to plan preventive maintenance and calibrations on inspection, measuring and test equipment.

POUDAREK NA PREGLEDNOSTI, NAČRTOVANJU IN DISTRIBUCIJI

Proizvajalci proizvodov za življenje se soočajo z različnimi izzivi, ko poskušajo povečati preglednost svoje globalne verige oskrbe, oziroma pri napovedovanju in optimizaciji distribucije. QAD nudi potrebno funkcionalnost za učinkovito načrtovanje in distribucijo. QAD Demand Planning in Supply Chain Planning omogočata načrtovanje in upravljanje celotnega ciklusa verige oskrbe, od nabave materialov, preko proizvodnje, do končne distribucije proizvodov. QAD Supplier Portal omogoča preglednost verige oskrbe v ralnem času, QAD Transportation Management omogoča upravljanje s transporti; Global Trade Management, Trade Compliance in funkcionalnost Package Exception pa predstavljajo združeno rešitev za upravljanje distribucije.

IZDELAN ZA UPORABO V OBLAKU ALI NAMESTITEV NA LICU MESTA, NA VOLJO KOT STORITEV ALI KOT KAPITALSKA NALOŽBA

Medtem ko je oblak vedno bolj priljubljen pri multinacionalkah, ima namestitev na licu mesta še vedno precej uspeha pri manjših in srednjih podjetjih - v veliki meri zato, ker omogoča več prožnosti pri implementaciji in prilagoditvah. ERP v oblaku in namestitev na licu mesta sta sedaj oba na voljo kot storitev. Namestitev na licu mesta je na voljo tudi kot kapitalska naložba. ERP kot storitev ima dve veliki prednosti:

 • Kapitalska naložba ni potrebna. Kapital ostaja prost za druge namene.
 • Mi skrbimo za za vaš IT in vi skrbite za vašo dejavnost - vsak torej dela tisto kar najbolje zna.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS: CELOVITA REŠITEV ZA PROIZVAJALCA PROIZVODOV ZA ŽIVLJENJE

QAD v oblaku in QAD Enterprise Applications nameščen na licu mesta omogočata proizvajalcu proizvodov za življenje učinkvito optimizirati procese proizvodnje in verige oskrbe, s poudarkom na kvaliteti in stroških ter vzdrževanju zažalene ravni operativne učinkovitosti.

 • Uporaba celovite rešitve v oblaku, ki je na voljo FDA-kvalificiranem okolju in nadzirani infrastrukturi.
 • Integracija sistemov kvalitete v jedro vseh operativnih procesov.
 • Omogoča večjo preglednost in boljše upravljanje verige oskrbe.
 • Štedi kapital in druge vire, metdem pa omogoča spoštovanje standardov globalne industrije izdelkov za življenje.
 • Podpira globalno rast in širjenje.
 • Hitro doseganje razvijajočih se in novih standardov.
 • Dostop in analiziranje podatkov vseh procesov za optimizacijo poslovanja in hitro poslovno odločanje na osnovi dejstev.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started