Proizvodnja - QAD Manufacturing

Modul upravljanja proizvodnje je namenjen lansiranju, spremljanju in nadzoru proizvodnje.

Proizvodnja

Pokriva različne tipe proizvodnje:

 • S klasičnimi delovnimi nalogi,
 • Serijsko proizvodnjo,
 • Kanban proizvodnjo,
 • Celično proizvodnjo,
 • Recepturno proizvodnjo in
 • Ko-produktno proizvodnjo.

Sistem vsebuje vnaprej pripravljene procesne mape, ki so grafična predstavitev delovnih tokov. Vsebujejo povezave do programov, preglednic podatkov, dokumentacije in drugih procesov upravljanja proizvodnje.

Upravljanje podatkov za proizvodnjo

Med osnovne podatke za proizvodnjo spadajo kompleksne strukture proizvodov, delovni postopki in planski stroški proizvodov. Povsem integriran modul omogoča centralno vzdrževanje podatkov in zagotavlja ključne informacije planiranju in operativi. Neposredna konstrukcija proizvoda in inženirske spremembe v sistemu, so nujni za hiter odziv na zahteve kupca, obenem pa zagotavljajo skladnost s predpisi, pri najnižjih možnih stroških zastarelosti.

Proces kosovnic

 • Vzdrževanje vseh podatkov proizvodov; kosovnic in/ali receptov, delovnih postopkov, stroškov materiala, dela in tehnologije, alternativnih kosovnic in delovnih postopkov.
 • Definicija proizvoda s pomočjo intuitivnega konfiguratorja proizvodov, ki je prilagojen načinu dela prodajalcev.
 • Upravljanje, kontrola in odobritve inženirskih sprememb in obenem avtomatsko beleženje zgodovine sprememb z dokumenti spremembe proizvoda.
 • Upravljanje podatkov za kontrolo kvalitete.
 • Upravljanje podatkov za zagotavljanje skladnosti s predpisi o sledljivosti.

Urejanje kosovnic

"Drag and drop" urejanje kosovnic na vseh nivojih. Možnost hkratnega kopiranja, menjave in dodajanja komponente v več kosovnic. Poročila kosovnic omogočajo vpogled vanje z več zornih kotov: po mestu uporabe komponente, poročilo količine komponent za količino proizvodov, simulacije potrebnih količin komponent po nivojih kosovnice, ...

Lansiranje proizvodnje

Izhod iz sistema načrtovanja proizvodnje so načrtovani delovni nalogi ali proizvodni razporedi in druga proizvodna dokumentacija. Potrjeni delovni nalogi so hkrati proizvodna dokumentacija, ki se uporabi za zagon proizvodnje.

V okoljih, ki potrebujejo fino načrtovanje proizvodnje so delovni nalogi vhod v sistem finega načrtovanja in šele ta podrobno in dokončno določi izvedbo proizvodnje.

Spremljanje in nadzor proizvodnje

 • Spremljanje proizvodnje je omogočeno po delovnem nalogu, operacijah, delavcu, delovnem centru, izmeni, z beleženjem izmeta, predelav, zastojev po vzrokih, ...
 • Sledljivost proizvodnje po lotih ali serijah.
 • Avtomatsko povratno knjiženje (Backfush) materialov in polizdelkov je omogočeno v vseh točkah prevzemanja na delovni nalog.
 • Podpora kanbanu omogoča vizualizacijo proizvodnje - e-kanban.
 • Kvaliteto proizvodov preverjamo po testnih procedurah in specifikacijah z nalogi kvalitete.
 • Bar koda in RFID omogočata hiter in točen zajem podatkov oziroma označevanje blaga po internih ali globalnih standardih (kot je npr GS1).
 • Integracija z MES sistemi

Prednosti izvajanja in spremljanja proizvodnje

 • Takojšnje povratne informacije stanja proizvodnje, manjkov, težav pri doseganju kvalitete ali drugih pomembnih podatkov.
 • Ažurna stanja zalog, preglednost obratov zalog, detajlni podatki zgodovine transakcij, ciklična štetja zaloge, vodenje roka uporabnosti, nadzorovane lokacije, loti in serije zagotavljajo preglednost stanja, znižujejo količine in stroške zalog.
 • Povratne informacije spremljanja proizvodnje omogočajo izboljšave planskih podatkov
 • Načrtovanje proizvodnje z upoštevanjem zamenjav proizvodnih linij in preventivnega vzdrževanja.
 • Možnost upravljanje proizvodnih okolij v katerih se prepletajo različni tipi proizvodnje (npr. orodjarna z diskretnimi delovnimi nalogami, osnovna proizvodnja po delovnih razporedih serijske proizvodnje, proizvodnja za določenega kupca vizualizirana s kanban principi,...) v istem informacijskem sistemu.
 • Avtomatsko knjiženje porabe sestavnih delov in materialov po operacijah glede na količino gotovih izdelkov s skeniranjem bar kode.
 • Sledljivost po lotih ali serijah od gotovega izdelka do dobavitelja in sledenje proizvodnje v teku vključno s proizvodnjo pri kooperantih.
 • Možnost točnega obračuna proizvodnje.
 • Stalne izboljšave in večja odzivnost na zahteve kupca.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started