Označevanje in sledenje

Elektronske rešitve za označevanje in zbiranje podatkov izboljšujejo učinkovitost in učinkovitost materialnih transakcij proizvajalcev z usklajevanjem aplikacij QAD Enterprise z materialnimi procesi.

Označevanje in sledenje

Na voljo so trije različni načini označevanja in sledenja

 • Eagle Europe RF Express za QAD Enterprise Applications
 • QAD Rešitev za automatizacijo
 • M2M barkoda

Eagle Europe RF Express za QAD Enterprise Applications

Eagle ponuja rešitve za zajemanje elektronskih podatkov za podjetja, ki uporabljajo QAD Enterprise Applications. Eagle je produkt partner QAD za zbiranje podatkov z vrhunskim izdelkom RF Express za QAD Enterprise Applications.

Rešitev je na voljo od različice MFG/PRO 7.3k do najnovejše različice QAD EA2016 in se uporablja na več kot 1000 lokacij po vsem svetu. Je edina popolnoma integrirana rešitev za zajemanje elektronskih podatkov za QAD Enterprise Applications, kar omogoča takojšnjo implementacijo, vendar z popolno prilagodljivostjo glede na vaše potrebe po zajemanju podatkov, črtni kodi, RFID in označevanju. Rešitev je specializirana za delo s podjetji v avtomobilski, potrošniški, visokotehnološki, živilski in pijači, industrijskih izdelkih ter življenjskih znanostih."


Sledljivost po lotu/serijski številki

Zmožnost sledljivosti po lotu/serijski številki zagotavlja sled skozi celotno zgodovino lota in/ali serijski številki; od gotovega izdelka nazaj do lota dobavitelja. Razširjena funkcionalnost sledenja lota/serijske številke in poročanje proizvodnje v teku omogoča sledljivost na nivoju transakcij - kadarkoli so evidentirani resursi porabljeni ali proizvedeni.

 • Podpira skladnost z zakonodajo na področjih kot so npr. odpadna električna in elektronska oprema (WEEE) in reciklaža nevarnih substanc (RoHS v ZDA).
 • Zagotavlja pomembno sledljivost, potrebno zaradi izpolnjevanja predpisov o varnosti hrane in sledenja potencialnim kontaminacijam ter po potrebi možnosti hitrega obveščanja ali odpoklica izdelka. Podpira sledljivost potrebno za izvajanje sistema analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP).
 • Zagotavlja osnovo za sledljivost potrebno za usklajenost s cGMP (current Good Manufacturing Practices) z zmožnostjo kontrole in označevanja lotov s statusom (vključno z dodajo statusa karantene in neustreznosti na lot).
 • Zagotavlja osnovo podpori obvezne sledljivosti zaradi garancijskih pozivov in preiskav.

Sledljivost proizvodnje v teku

Na osnovi nadrejenih delov, struktur proizvodov in delovnih postopkov podpira sledenje komponent, materiala PVT (Proizvodnja V Teku) in gotovih izdelkov.

 • Sledite lotom in serijam materiala PVT skozi proizvodni proces, vključno z materialom PVT pri kooperantih.
 • Kreirajte prilagodljive registre za aktivacijo ali deaktivacijo sledenja lotov/serijskih številk PVT za vse ali določene kosovnice, delovne postopke, nadrejene dele, komponente ali operacije.
 • Vzdržujte celotno zgodovino sledenja PVT.
 • Generirajte poročila in zagotovite preglednost količin in lotov/serijskih številk PVT.
 • Avtomatsko generirajte in dodelite šifre lotov/serijske številke s pomočjo Upravljnja razponov števil (Number range management - NRM).
 • Kontrolirajte količine lotov vseh sledenih materialov.
 • Nadzorujte združevanje in razdeljevanje sledenih lotov in materiala komponent.
 • Nadzorujte stanje razpoložljive količine PVT sledenih lotov materiala in komponent.
 • Sledite lotom materiala komponent, porabljenih v katerikoli operaciji delovnega postopka, v lote PVT ali lote gotovih izdelkov.
 • Sledite lotom materiala PVT od operacije do operacije.
 • Preštevilčite lote/serijske številke iz ene operacije v drugo ali obdržite iste skozi vse operacije.
 • Določite sestavne lote PVT ali materiala komponent gotovih izdelkov ali lote materiala PVT.
 • Vzdržujte ažurno kumulativo količin odpada, porabljenih ali proizvedenih količin lotov/serijskih številk sledene PVT na operativni ravni.

Bar koda in RFID

Zmožnosti bar kode in RFID omogočajo skeniranje etiket in zajemanje podatkov v realnem času (npr. prevzemi nabavnih nalogov, izgotovitve operacij delovnih nalogov/serijske proizvodnje idr.). Podatki skenirane bar kode se avtomatsko preverijo, s čimer eliminiramo ročni vnos.

Prednosti Bar kode in RFID:

 • Podpora vsem globalnim standardom, kot tudi integracijo s podatkovnimi repozitoriji kot npr. GS1 (bivša EANnet in UCCnet).
 • QAD podpira RFID pobude in ponuja rešitve na osnovi trenutnih najboljših praks.
 • Podpora specifičnim potrebam vertikal in proizvajalcev nadomestnih delov glede vračljive embalaže.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started