Finance in računovodstvo - QAD Financials

Rešitve za Finance in Računovodstvo - QAD Financials

Finance in računovodstvo

Modul Finance in računovodstvo je celovita rešitev namenjena proizvodnim podjetjem, ki preko popolne integracije z moduli prodaje, distribucije, planiranja in proizvodnje omogoča racionalizacijo procesov s področja financ in računovodstva.

Modul Finance in računovodstvo izpolnjuje globalne zahteve računovodenja in financ s podporo večih pravnih oseb hkrati (večentitetnost), s podporo večvalutnosti in konsolidiranega poročanja.

Lokalizacije modula Financ in računovodstva podpirajo lokalne zakonske zahteve držav, računovodske standarde, poslovne potrebe in različne ureditve davčnih sistemov.

Finance in računovodstvo vsebujejo module:
  • Glavna knjiga
  • Saldakonti kupcev
  • Saldakonti dobaviteljev
  • Večvalutnost
  • Denarni tok
  • DDV evidence
  • Osnovna sredstva
  • Obračuni

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started