Industrija Potrošniških Izdelkov

V današnjem okolju, ko želja po takojšnji zadovoljitvi vodi kupce pri nakupih, morajo proizvajalci stalno spreminjati izdelke. Razvoj izdelkov in čas njihove tržne zanimivosti se krajšata, veriga oskrbe močno čuti te spremembe, proizvajalci so pod pritiskom zniževanja marž. Da bi pridobili tržni delež in povečali profit, morajo proizvajalci potrošniških izdelkov pričakovati in zadostiti potrebe kupcev, ob tem pa se boriti za marže in dosegati skladnost s stalno razvijajočimi se varnostnimi in okoljskimi standardi.

Industrija Potrošniških Izdelkov

NAŠE REŠITVE SE UČINKOVITO UPORABLJAJO V INDUSTRIJI POTROŠNIŠKIH IZDELKOV

 • 700+ proizvajalcev proizvajalci potrošniških izdelkov izkorišča rešitve QAD-a
 • V 60 državah se nahajajo uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce potrošniških izdelkov
 • Za $1.62 biljona izdelkov prodajo na leto uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce potrošniških izdelkov
 • Prilagodljiva rešitev za vse velikosti kupcev - od velikih korporacij z več kot 5.000 uporabniki, do malih podjetij s samo 5 uporabniki

IZDELANO NA TRDNIH TEMELJIH

QAD sodeluje pri razvoju večih ključnih globalnih industrijskih standardov in aktivno sodeluje s svojimi strankami v številnih razvojnih skupinah. S tem znanjem QAD oblikuje najboljše industrijske prakse v svoje izdelke.

QAD Enterprise Applications omogočajo proizvajalcem potrošniških izdelkov hitro prilagajanje in reševanje raznih izzivov, kot so: zadostiti povpraševanje trgov, upravljanje zalog in verige oskrbe, upravljanje financ in računovodstva, ter skladnost s standardi globalnega trga.

POUDAREK NA DOSEGANJU ZAHTEV KUPCEV

Proizvajalci potrošniških izdelkov nikoli nimajo preveč inforamcij o navadah kupcev. Dandanes so proizvajalci odvisni od podatkov, ki izhajajo iz podatkov prodajne blagajne, ki jih uporabljajo za izboljšave planiranja in oskrbe.

QAD Demand Planning uporablja matematične modele, ki obdelujejo podatke o nakupih in napovedujejo potrošnjo, razkrivajo sezonske vplive ter druge vzorce nakupovanja. QAD Business Intelligence pomaga proizvajalcem ocenjevati poslovne situacije in pomaga pri sprejemanju ključnih poslovnih odločitev. QAD Warehouse Management nudi celovit nabor avtomatizacije nalog skladišč: nabiranje izdelkov, kontrolo kvalitete, obnavljanje zalog in analizo zalog v množici skladišč. Proizvajalci potrošniških izdelkov uporabljajo QAD Enterprise Applications za preprečevanje manka izdelkov v skladiščih in na policah trgovin ter za tekoče, kompleksno dobavljanje izdelkov kupcem.

POUDAREK NA USPEŠNIH PROMOCIJAH

Proizvajalci potrošniških izdelkov porabijo veliko denarja za prodajne promocije. Uporabljajo razne pristope, kot so kuponi, paketna prodaja in programi popustov. Toda kaj od tega deluje?

QAD’s Trade Activity Management nudi proizvajalcem celovito preglednost promocij in meritve njihove uspešnosti. Vključuje množico avtomatiziranih promocijskih procesov, ki zmanjšujejo verjetnost napak. Združeno s QAD Demand Planning in QAD Business Intelligence omogoča skladnost napovedi in rezultatov ter nudi širok nabor poročil in kaj-če analiz za pomoč pri načrtovanju bodočih promocij.

POUDAREK NA INOVACIJAH IZDELKOV

Hitra dostava novih izdelkov na tržišča je ključna za uspeh proizvajalcev potrošniških izdelkov.

Strukturiranje proizvodnih operacij in procesov na način, da se lahko prilagajajo različnim miksom izdelkov, pomaga proizvajalcem hitreje dobaviti nove izdelke, hkrati pa dosegati višjo stroškovno učinkovitost.

QAD Lean Manufacturing pomaga proizvajalcem, ki so osvojili principe vitke proizvodnje, kot so Kanban, taktno proizvodnjo ter vizualne kontrole in varnostne metode.

QAD Configurator omogoča proizvajalcem razvoj izdelkov konfiguriranih v trenutku naročila.

POUDAREK NA MARŽAH

Potrošniki so vedno bolj selektivni pri trošenju svojega denarja, ob tem nove blagovne znamke izpodrivajo uveljavljene blagovne znamke z nižjimi cenami. Vse to tvori velik pritisk na marže.

Povečevanje števila promocij, omogočanje nakupov preko spleta in možnost konfiguriranja izdelkov pomagajo pri ohranjanju in povečevanju marž.

QAD Customer Self Service (CSS) podpira spletno prodajo in konfiguriranje izdelkov, ob tem pa so naročila integrirana s proizvodnjo.

POUDAREK NA VARNOSTI IN SKLADNOSTI

V času, ko lahko en sam blog ali poplava tweet-ov v hipu osvetli težave s kvaliteto, se morajo proizvajalci potrošniških izdelkov opirati na standarde in industrijske certifikate, kot je ISO. Učinkovito upravljanje odpoklicov ohranja blagovno znamko in ščiti profitabilnost. Skrb za varnost izdelkov zadeva celotno verigo oskrbe, zato se mora podrejati enakim standardom.

QAD Quality Management System (QAD QMS) omogoča zadostitev stalnih zahtev sistema ter delitev podatkov o kvaliteti med proizvajalci in verigo oskrbe. QAD QMS omogoča proizvajalcem oblikovanje poslovnih procesov, ki zagotavljajo, da so skladni z mednarodnimi in lokalnimi varnostnimi standardi.

QAD-ove funcije "Track, Trace & Recall" pomagajo proizvajalcem upravljati odpoklice, identificirati izdelke in določiti njihovo lokacijo na vseh točkah verige oskrbe in proizvodnje. Funkcije "Serializacija" in "Lot Management"  omogočata sledenje velike količine izdelkov, hkrati pa pomagata pri upravljanju logistike.

IZDELAN ZA UPORABO V OBLAKU ALI NAMESTITEV NA LICU MESTA, NA VOLJO KOT STORITEV ALI KOT KAPITALSKA NALOŽBA

Medtem ko je oblak vedno bolj priljubljen pri multinacionalkah, ima namestitev na licu mesta še vedno precej uspeha pri manjših in srednjih podjetjih - v veliki meri zato, ker omogoča več prožnosti pri implementaciji in prilagoditvah. ERP v oblaku in namestitev na licu mesta sta sedaj oba na voljo kot storitev. Namestitev na licu mesta je na voljo tudi kot kapitalska naložba. ERP kot storitev ima dve veliki prednosti:

 • Kapitalska naložba ni potrebna. Kapital ostaja prost za druge namene.
 • Mi skrbimo za za vaš IT in vi skrbite za vašo dejavnost - vsak torej dela tisto kar najbolje zna.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS: CELOVITA REŠITEV ZA PROIZVAJALCA POTROŠNIŠKIH IZDELKOV

 • QAD Cloud ERP in QAD Enterprise Applications nameščen na licu mesta omogočata proizvajalcu potrošniških izdelkov učinkovito:
 • Zadostiti povpraševanju po izdelkih "na-policah".
 • Hitro uvajanje novih izdelkov.
 • Optimizacijo procesov proizvodnje, verige oskrbe in oskrbe kupcev, s poudarkom na kvaliteti, stroškovni učinkovitosti ter učinkoviti dobavi.
 • Podpira globalno rast, širitve in izboljšanje marž.
 • Hitro doseganje razvijajočih se in novih varnostnih standardov.
 • Dostop in analiziranje podatkov, še posebej podatkov o obnašanju kupcev, za optimizacijo poslovanja in hitro poslovno odločanje na osnovi dejstev.
 • Podpora simultano delovanje večih sedežev, v oblaku in na licu mesta, in omogoča enoten pogled na poslovanje različnih poslovnih entitet.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started