Industrija Hrane in Pijač

Industrija hrane in pijač proizvaja širok nabor izdelkov, brezalkoholne napitke, vina, mlečne izdelke, sadja, olja, začimbe, čokolade, itd. To je kompleksno poslovanje. Obstaja veliko različnih proizvodnih linij in procesov proizvodnje, toda vsi proizvajalci se srečujejo s podobnimi izzivi. Stalne prilagoditve proizvodov, pakiranj in cen ter neenotna veriga oskrbe terjata od proizvajalcev odlično upravljanje zalog in verige oskrbe. Ob vsem tem morajo skrbeti še za skladnost s stalno razvijajočimi se varnostnimi in okoljskimi standardi.

Industrija Hrane in Pijač

NAŠE REŠITVE SE UČINKOVITO UPORABLJAJO V INDUSTRIJI HRANE IN PIJAČ

 • 500+ proizvajalcev hrane in pijač izkorišča rešitve QAD-a
 • V 85 državah se nahajajo uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce hrane in pijač
 • Za $511 milijard  izdelkov prodajo na leto uporabniki QAD-ovih rešitev za proizvajalce hrane in pijač
 • Prilagodljiva rešitev za vse velikosti kupcev - od velikih korporacij z več kot 5.000 uporabniki, do malih podjetij s samo 5 uporabniki

IZDELANO NA TRDNIH TEMELJIH

QAD sodeluje pri razvoju večih ključnih globalnih industrijskih standardov in aktivno sodeluje s svojimi strankami v številnih razvojnih skupinah. S tem znanjem QAD oblikuje najboljše industrijske prakse v svoje izdelke.

QAD Enterprise Applications omogočajo proizvajalcem hrane in pijač hitro prilagajanje in reševanje raznih izzivov, kot so: zadostiti povpraševanje trgov, upravljanje zalog in verige oskrbe, upravljanje financ in računovodstva, ter skladnost s standardi globalnega trga.

POUDAREK NA DOSEGANJU ZAHTEV KUPCEV

Proizvajalci hrane in pijač nikoli nimajo preveč inforamcij o navadah kupcev. Dandanes so proizvajalci odvisni od podatkov, ki izhajajo iz podatkov prodajne blagajne, ki jih uporabljajo za izboljšave planiranja in oskrbe.

QAD Demand Planning uporablja matematične modele, ki obdelujejo podatke o nakupih in napovedujejo potrošnjo, razkrivajo sezonske vplive ter druge vzorce nakupovanja. QAD Business Intelligence pomaga proizvajalcem ocenjevati poslovne situacije in pomaga pri sprejemanju ključnih poslovnih odločitev. QAD Warehouse Management nudi celovit nabor avtomatizacije nalog skladišč: nabiranje izdelkov, kontrolo kvalitete, obnavljanje zalog in analizo zalog v množici skladišč. Proizvajalci hrane in pijač uporabljajo QAD Enterprise Applications za preprečevanje manka izdelkov v skladiščih in na policah trgovin ter za tekoče, kompleksno dobavljanje izdelkov kupcem.

POUDAREK NA USPEŠNIH PROMOCIJAH

Proizvajalci hrane in pijač porabijo veliko denarja za prodajne promocije. Uporabljajo razne pristope, kot so kuponi, paketna prodaja in programi popustov. Toda kaj od tega deluje?

QAD’s Trade Activity Management nudi proizvajalcem celovito preglednost promocij in meritve njihove uspešnosti. Vključuje množico avtomatiziranih promocijskih procesov, ki zmanjšujejo verjetnost napak. Združeno s QAD Demand Planning in QAD Business Intelligence omogoča skladnost napovedi in rezultatov ter nudi širok nabor poročil in kaj-če analiz za pomoč pri načrtovanju bodočih promocij.

POUDAREK NA UPRAVLJANJU ZALOG IN VERIGE OSKRBE

Kontrola kvalitete, surovine, cene hrane in pritiski na marže, silijo proizvajalce hrane in pijač v natančno spremljanje zalog na vsaki točki verige oskrbe.

QAD Transportation Management nudi celovit nabor orodij za optimizacijo dostav, naj bodo po zraku, vodi, pošti, s tovornjaki ali vlaki, tako da tvori transportno dokumentacijo in omogoča skladnost z zakoni. Poleg tega omogoča sledenje od surovin do gotovih izdelkov na policah trgovin.

POUDAREK NA VARNOSTI IN SKLADNOSTI

Varnost in kvaliteta hrane sta danes na visokem nivoju. Skrb za zdravo hrano in dejstvo, da je vsaka proizvodnja hrane predmet strogih predpisov in inšpekcij, postavljajo pred proizvajalce visoke zahteve.

QAD Quality Management System (QAD QMS) omogoča zadostitev stalnih zahtev sistema ter delitev podatkov o kvaliteti med proizvajalci in verigo oskrbe. QAD QMS omogoča proizvajalcem oblikovanje poslovnih procesov, ki zagotavljajo, da so skladni z mednarodnimi in lokalnimi varnostnimi standardi.

QAD-ove funcije "Track, Trace & Recall" pomagajo proizvajalcem upravljati odpoklice, identificirati izdelke in določiti njihovo lokacijo na vseh točkah verige oskrbe in proizvodnje. Funkcije "Serializacija" in "Lot Management"  omogočata sledenje velike količine izdelkov, hkrati pa pomagata pri upravljanju logistike.

IZDELAN ZA UPORABO V OBLAKU ALI NAMESTITEV NA LICU MESTA, NA VOLJO KOT STORITEV ALI KOT KAPITALSKA NALOŽBA

Medtem ko je oblak vedno bolj priljubljen pri multinacionalkah, ima namestitev na licu mesta še vedno precej uspeha pri manjših in srednjih podjetjih - v veliki meri zato, ker omogoča več prožnosti pri implementaciji in prilagoditvah. ERP v oblaku in namestitev na licu mesta sta sedaj oba na voljo kot storitev. Namestitev na licu mesta je na voljo tudi kot kapitalska naložba. ERP kot storitev ima dve veliki prednosti:

 • Kapitalska naložba ni potrebna. Kapital ostaja prost za druge namene.
 • Mi skrbimo za za vaš IT in vi skrbite za vašo dejavnost - vsak torej dela tisto kar najbolje zna.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS: CELOVITA REŠITEV ZA PROIZVAJALCA HRANE IN PIJAČ

QAD Cloud ERP in QAD Enterprise Applications nameščen na licu mesta omogočata proizvajalcu hrane in pijač učinkovito:

 • Zadostiti povpraševanju po izdelkih "na-policah".
 • Hitro uvajanje novih izdelkov.
 • Optimizacijo procesov proizvodnje, verige oskrbe in oskrbe kupcev, s poudarkom na kvaliteti, stroškovni učinkovitosti ter učinkoviti dobavi.
 • Podpira globalno rast, širitve in izboljšanje marž.
 • Hitro doseganje razvijajočih se in novih varnostnih standardov.
 • Dostop in analiziranje podatkov, še posebej podatkov o obnašanju kupcev, za optimizacijo poslovanja in hitro poslovno odločanje na osnovi dejstev.
 • Podpora simultano delovanje večih sedežev, v oblaku in na licu mesta, in omogoča enoten pogled na poslovanje različnih poslovnih entitet.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started