Industrijski Proizvajalci

Čeprav industrijski proizvajalci izdelujejo zelo različne proizvode, jih ima večina podobne izzive. Na primer, industrijski proizvajalci morajo nenenhno tekmovati v razvoju različnih novih proizvodov, toda potreba po skrajševanju časa od koncepta do končne ponudbe na trgu je skupna vsem.

Industrijski Proizvajalci

Prav tako se industrijski proizvajalci ves čas srečujejo z nihanji potreb po njihovih izdelkih in morajo zato sodelovati s kooperanti oziroma pogodbenimi partnerji. To prinaša izzive povezane s kontrolo stroškov, usklajevanjem z roki dobav in sledenjem proizvodnje ter zalog.

Spreminjajoče zahteve kupcev so povzročile, da "ena-velikost-za-vse" ni več možna. Proizvajalci morajo zdaj v večji meri omogočati konfiguriranje naročil, izdelavo po naročilu in sestavo po naročilu. Proizvodnja izdelkov po meri je bolj zahtevna v smislu poenostavitev procesov naročanja, od vnosa naročil, preko proizvodnje, pa vse do po-prodajne podpore oziroma vzdrževanja.

NAŠE REŠITVE SE UČINKOVITO UPORABLJAJO V INDUSTRIJSKI PROIZVODNJI

 • 1.100+ industrijskih proizvajalcev izkorišča rešitve QAD-a
 • V 66 državah se nahajajo uporabniki QAD-ovih rešitev za industrijske proizvajalce
 • Za $1.6 biljona izdelkov prodajo na leto uporabniki QAD-ovih rešitev za industrijske proizvajalce
 • Prilagodljiva rešitev za vse velikosti kupcev - od velikih korporacij z več kot 5.000 uporabniki, do malih podjetij s samo 5 uporabniki

POUDAREK NA SKRAJŠEVANJU ČASA DO TRŽENJA IZDELKA

QAD Enterprise Applications pomaga industrijskim proizvajalcem pretvoriti inovacije v tržne izdelke s celovitimi rešitvami, ki pomagajo skrajševati čas od zasnove do trženja izdelka

QAD Configurator zmanjšuje breme načrtovanja variant izdelkov s pomočjo prilagajanja izdelkov za vsako naročilo kupca, ob tem pa zagotavlja, da bo izdelek delujoč in da ga bo možno izdelati brez inženirskih popravkov vsake konfiguracije. S pomočjo QAD Supplier Portal-a v oblaku bo zagotovljeno, da se bo tudi veriga oskrbe lahko pravočasno odzivala na vaše napovedi potreb in naročila.

OUDAREK NA KVALITETI

QAD Enterprise Applications vam dajejo različna orodja za zagotavljanje kvalitete v vaši verigi oskrbe. Meritve učinkvitosti dobaviteljev vam prikazujejo meritve napak v dobavi in druge testne rezultate, kot so: vhodna kontrola materialov, kontrola kvalitete v procesu proizvodnje, pripenjanje testnih procedur in rezultatov na izdelke ali šarže (lote) ter popolno sledenje in spremljanje po serijskih številkah ali številkah šarž (lotov).

Omogočen je nadzor kvalitete po posebnih zahtevah posameznega kupca. Nadzirate lahko definicije specifikacij kvalitete, meritve, pravila vzorčenja in poteke testiranja. Na voljo je spremljanje okvar opreme, načrtovanje preventivnega vzdrževanja, kalibriranje in načrtovanje procesov menjave rezervnih delov.

POUDAREK NA POGODBENI PROIZVODNJI

Pogodbena proizvodnja pridobiva na pomembnosti, ker omogoča industrijskim proizvajalcem, da se osredotočijo na svoje osnovne kompetence, izkoriščajo globalno verigo oskrbe in zadostijo neenakomernim zahtevam trga.

Rešitve v oblaku in/ali elektronsko povezovanje je smiselno v okolju delitve proizvodnje med več partnerji. QAD EDI in QAD Supplier Portal omogočata pogodbenim proizvajalcem in distributerjem izdelkov direktno sodelovanje v verigi oskrbe. QAD Consigment Inventory podbpira VMI (vendor managed inventory= upravljanje zalog s strani dobavitelja) in poenostavlja prejem materialov in plačilni proces.

POUDAREK NA DOBAVI IZDELKOV PRIREJENIH ZA KUPCA

QAD Customer Self Service integriran s QAD Configurator-jem omogoča kupcem konfiguriranje izdelkov prek interneta, brez pomoči tehničnega kadra in celo pred-prodajne podpore.

QAD Transportation Management je celovit sistem, ki podpira specifično pakiranje in odpremo do kupčeve destinacije, ne glede na način transporta in oddaljenost. QAD TMS kreira tudi mednarodno dokumentacijo za pošiljko.

POUDAREK NA SKLADNOSTI

Skladnost z varnostnimi in okoljskimi standardi je danes uzakonjena in mnogi proizvajalci se certificirajo pri ISO in drugih organizacijah. QAD omogoča enostavnejše doseganje skladnosti z ISO (International Standards Organization), ROHS (Restriction on Hazardous Substance) in WEEE (Waste in Electrical and Electronic Equipment).

QAD Quality Management System (QAD QMS) omogoča oblikovanje procesov kvalitete kot sestavnim delom proizvodnje in s tem olajša doseganje mednarodnih standardov kvalitete. Testne specifikacije in standarde lahko vključite direktno v postopke izdelave izdelkov in nato beležite rezultate testov za vsako serijsko številko ali lot, ki ga proizvedete. QAD Lean Manufacturing dodaja še vizualne kontrole ter serializacijo, ki omogoča pakiranje (paletizacijo) poljubnega števila različnih izdelkov s serijskimi številkami ali loti na eno enoto, ki jo lahko premikamo z eno samo transakcijo, kljub temu, da vsebuje različne izdelke, seriske številke in lote.

IZDELAN ZA UPORABO V OBLAKU ALI NAMESTITEV NA LICU MESTA, NA VOLJO KOT STORITEV ALI KOT KAPITALSKA NALOŽBA

Medtem ko je oblak vedno bolj priljubljen pri multinacionalkah, ima namestitev na licu mesta še vedno precej uspeha pri manjših in srednjih podjetjih - v veliki meri zato, ker omogoča več prožnosti pri implementaciji in prilagoditvah. ERP v oblaku in namestitev na licu mesta sta sedaj oba na voljo kot storitev. Namestitev na licu mesta je na voljo tudi kot kapitalska naložba. ERP kot storitev ima dve veliki prednosti:

 • Kapitalska naložba ni potrebna. Kapital ostaja prost za druge namene.
 • Mi skrbimo za za vaš IT in vi skrbite za vašo dejavnost - vsak torej dela tisto kar najbolje zna.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS: CELOVITA REŠITEV ZA INDUSTRIJSKO PROIZVODNJO

QAD v oblaku in QAD Enterprise Applications nameščen na licu mesta omogočata avtomobilskemu proizvajalcu učinkvito optimizirati procese proizvodnje in verige oskrbe, s poudarkom na kvaliteti in stroških ter vzdrževanju zažalene ravni operativne učinkovitosti.

 • Doseganje ravni zahtev industrijskih standardov, kot sta MMOG/LE za verigo oskrbe in ISO TS16949 za kvaliteto.
 • Podpora za globalno rast in širitve.
 • Doseganje zahtev za finančno in računovodsko poročanje, tako lokalno, kot mednarodno, vključno z GAAP, Multi-GAAP in IFRS.
 • Naslavlja skladnost z zahtevami strank in zahtevami zakonodaje.
 • Dostop in analiziranje podatkov vseh procesov za optimizacijo poslovanja in hitro poslovno odločanje na osnovi dejstev.
 • Hitra implementacija in nadgradnje QAD Enterprise Applications.

M2M

O nas

Podjetje smo ustanovili s poslanstvom: S poslanstvom: ponuditi proizvajalcem specializiran in cenovno ugoden proizvodni sistem ERP, skupaj z izvajanjem najboljših poslovnih praks v panogi.

Začnimo projekt

M2M

About us

We started the company with the mission: To offer manufacturers specialized and affordable manufacturing ERP system, together with the implementation of the industry best business practices.

Get Started