Pozor, odpri v novem oknu. PDFNatisni

Orodje za planiranje in razporejanje proizvodnje

Pri planiranju se ukvarjamo z analizo, pregledovanjem in urejanjem množice podatkov v zvezi s stroji, delovnimi mesti, proizvodnimi linijami in drugimi resursi proizvodnega procesa. Planiranje zahteva kompleksne izračune, rezultati pa morajo biti neposredno uporabljeni v planu in vseh s planom povezanih podatkih. Takojšen prikaz rezultatov izračunov je še bolj pomemben kadar pride do sprememb, ki vplivajo na plan.

Plansko orodje vsebuje plansko tablo glavnega plana proizvodnje – MSW in plansko tablo razporeda proizvodnje – PSW, oba pa imata integrirano zmožnost preverjanja komponent – CAC. Planerjem in vodjem proizvodnje zagotavlja hkraten pregled planov/razporedov in vseh podpornih podatkov. Omogoča nadzor in hkratno delo na planu proizvodnje in na povezanem planu materialov.


Plansko orodje glavnega plana proizvodnje - Master Scheduling Workbench (MSW)

MSW_PSW_1
Plan proizvodnje

MSW je aplikacija .NET uporabniškega vmesnika, ki izboljšuje učinkovitost izdelave glavnega plana proizvodnje. Na istem mestu hkrati prikazuje in omogoča urejanje podatkov potreb, oskrbe, razporejanja, zalog, proizvodnih nalogov in MRP podatkov.

MSW uporabljamo za vzdrževanje podatkov proizvodnih linij, delovnih centrov, strojev in razporedov proizvodnih nalogov.

Z MSW ažuriramo podatke obstoječih proizvodnih nalogov in kreiramo nove, hkrati pa upoštevamo vse izvore potreb in oskrbe, ker imamo vanje vpogled. Omogoča nam postavitev plana proizvodnje glede na atribute izdelkov. Pregled zasedenosti  kapacitet omogoča  izkoristiti prednost hkratne proizvodnje izdelkov z istimi lastnostmi.

Prepoznamo lahko potrebe po izdelkih, ki nimajo aktivnih proizvodnih nalogov in preverimo razpoložljivost komponent vsakega proizvodnega naloga, ki je v vrsti za izdajo.

Z uporabniško nastavljivimi parametri določimo število dni planskega obdobja, ki ga urejamo in dneve prihodnosti ter preteklosti, ki jih želimo videti v planu. Z barvni alarmi, glede na vrsto dogodka, enostavno odkrijemo področja, ki jih moramo obravnavati.
Izvajamo lahko simulacije plana in proizvodnih nalogov in jih nato shranimo kot dejanske proizvodne naloge.

Plansko orodje razporejanja proizvodnje - Production Scheduling Workbench (PSW)

MSW_PSW_3
Razpored proizvodnje

Glavni proizvodni plan mesečnih, tedenskih ali dnevnih horizontov je za proizvodnjo potrebno izpopolniti z dodatnimi podrobnostmi. To storimo s kreiranjem razporeda proizvodnje za krajšo periodo dveh do petih dni. Razpored proizvodnje pomeni:

 • Zaradi največje učinkovitosti, po ključnih atributih/omejitvah, določiti zaporedje del v okviru dneva ali izmene
 • Preverjanje razpoložljivosti materialov pred izdajo proizvodnih nalogov v proizvodnjo
 • Izdajo in avtorizacijo proizvodnih nalogov

V nekaterih podjetjih traja posamezen proizvodni nalog več dni, v drugih imajo v istem dnevu več proizvodnih nalogov. Nekatera podjetja določijo proizvodno zaporedje po izmenah zaradi spremljanja izvedbe ali zagotavljanja časa odpreme konkretnega proizvoda.

MSW_PSW_2
Planiranje resursov

PSW dopušča razporejanje posameznih proizvodov ali serij po proizvodnih linijah. Proizvode  lahko razporejamo po dnevih in izmenah (določimo zaporedja). PSW lahko uporabimo za pregled in ažuriranje razporedov proizvodnih linij in/ali za pregled in ažuriranje proizvodnih nalogov nepovezanih proizvodov.Preverjanje razpoložljivosti komponent - Component Availability Check (CAC)

Pregled razpoložljivosti komponent je integriran del planskih orodij MSW in PSW. Omogoča preverjanje razpoložljivosti materialov, pred izdajo in tiskom proizvodnih nalogov in razporedov nalogov v proizvodnjo.

MSW_PSW_4
Komponente delovnega naloga

Integriran CAC služi dvema namenoma:

 • Planerji s CAC ugotovijo ali bo za dela, ki jih razporejajo za prihodnje dni, na razpolago dovolj materialov.
 • Da zagotovijo, da imajo delovni nalogi izdani v proizvodnjo na razpolago material.

Podatki CAC so na razpolago tudi v več uporabniško nastavljivih zbirkah podatkov, ko so bile narejene prav za planska orodja.

Podatke CAC lahko za analize razpoložljivosti materialov uporabljajo vsi uporabniki (npr. nabava). Podatki so na razpolago v zavihkih vgrajenih v spodnji del planskih orodij in samostojnih pregledih.

Povzetek MSW/PSW/CAC

 • Združuje 50 programov za vzdrževanje plana, pregledov in poročil
 • Nove zmožnosti planiranja/razporejanja proizvodnje integriranega s preverjanjem razpoložljivosti komponent
 • Krajši čas in manjša zahtevnost planiranja
 • Alarmi glede na spremembe potreb, oskrbe in kapacitet
 • Skrajšanje odzivnosti proizvodnje
 • Možnosti simulacije sprememb
 • Omogoča proaktivnost

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use , see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information