Pozor, odpri v novem oknu. PDFNatisni

Obračuni

Obračun materiala

Procesni diagram MO
Procesni diagram MO

Cilj modula materialnega obračuna je zagotoviti natančno, pravočasno in ekonomično rešitev za vrednotenje zalog materiala in spremljanje vseh transakcij zalog materiala. Modul materialni obračun omogoča učinkovito rešitev spremljanja in nadzora nad materialnimi tokovi podjetja.

 

 

Obračun materiala omogoča:
fifo_card
Izpis kartice MO
 • Vrednotenje zalog materiala po metodi FIFO in tehtani povprečni ceni.
 • Vrednotenje prejemov materiala in povezava z odvisnimi stroški preko modula saldakontov dobaviteljev.
 • Začasno vrednotenje prejmov materiala z »najboljšim približkom vrednosti« za nefakturirane prejeme.
 • Nastavitev metod obračuna: Zaprte periode (popravki v preteklih obdobjih niso dovoljeni), Kumulativni obračun (popravki v preteklih obdobjih so dovoljeni, sprememebe so vidne na temeljnici tekočega obdobja)
 • Mesečni/periodični obračun.
 • Nastavitev obdobja zaključevanja obračuna za poslovno leto in/ali davčno obdobje. Obdobja so lahko različna.
 • Možnost vrednotenja zalog v valuti entitete ali valuti korporacije.
 • Nastavitev metod in procedur modula materialnega obračuna za posamezno državo, entiteto oz. poslovno okolje.
 • Podrobna sledljivost povezav izvornih transakcij in storno transakcij.
 • Podrobne razlage postopkov vrednotenja transakcij.
 • Izpis pravil materialnega obračuna (razlaga transakcij, metod in nastavitev obračuna).     
 • Avtomatsko kreiranje temeljnic GK iz modula materialnega obračuna.

 

Obračun proizvodnje

Modul obračuna proizvodnje zagotavlja najboljšo možno povratno informacijo o finančnem učinku proizvodnje podjetja preko predkalkulacij in pokalkulacij stroškov proizvodov in polproizvodov. Obračun proizvodnje zajema obračun servisnih klicev, klasičnih delovnih nalogov, koproduktne proizvodnje in serijske proizvodnje.

 

Obračuna proizvodnje omogoča:
product_ costing_rpt
Izpis obračuna po stroškovnih elementih
 • Obračun delovnih nalogov, storitvenih delovnih nalogov in klicev (SSM - servisno storitveni modula).
 • Poljubno nastavljive stroškovne sete z vključevanjem različnih stroškovnih elementov (npr. stroški materiala, stroški kooperacije, stroški dela, stroški amortizacije, ipd.) za namene kontrolinga.
 • Uporabniško nastavljive akvizicije za pridobivanje vrednosti stroškovnih elementov (npr. »uporabi stroške materiala po FIFO«, »uporabi stroške amortizacije iz izbranih stroškovnih mest iz GK«, ipd.).
 • Uporabniško nastavljive formule stroškovnih kalkulacij za posamezne stroškovne sete (npr. uporabi stroške materiala in prištej stroške dela, amortizacije ipd).
 • Avtomatsko generiranje temeljnic za izbrani stroškovni set.
 • Uporabniško nastavljivi izpisi obračunov.
 • Prednastavljeni stroškovni seti, akvizicije in formule.
 • Izpis stroškovnih elementov, akvizicij formul kalkulacij, tipov akvizicij na izpisih obračunov za lažje tolmačenje podatkov.

 

Algoritmi glavne knjige

bb_1
Izpis bruto bilance

Modul Algoritmi glavne knjige omogoča izdelavo različnih uporabniško nastavljivih struktur izpisov in podatkov iz glavne knjige za namene internega in eksternega poročanja. Algoritmi glavne knjige zagotavljajo tako kreiranje struktur temeljnih računovodskih izkazov (npr. izkaz poslovnega izida po različici I ali II, izkaz stanja po nemški ali angloameriški različici) kot tudi struktur pomožnih internih poročil (npr. poročilo povprečnih plač po stroškovnih mestih).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use , see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information